skip to Main Content
Eerste Kamer Beslist Op 10 Juli

Eerste Kamer beslist op 10 juli

Gisteren, dinsdag 19 juni, werd in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (BZK) van de Eerste Kamer de beantwoording van de vragen over het wetsvoorstel om Binnenmaas, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Korendijk en Strijen per 1 januari 2019 samen te voegen besproken. Enkele fracties hadden vragen aan het kabinet gesteld over het wetsvoorstel en de minister heeft deze beantwoord in een Memorie van antwoord.

10 juli

De commissie BZK stelt voor om, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdagmiddag 6 juli), het wetsvoorstel op 10 juli plenair te behandelen. Dan wordt naar verwachting een definitief besluit over de fusie van de Hoeksche Waardse gemeenten genomen: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20180620/nieuws_uit_de_commissies_dinsdag