skip to Main Content
Beantwoording Vragen Eerste Kamer

Beantwoording vragen Eerste Kamer

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Memorie van antwoord toegestuurd aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (BZK) van de Eerste Kamer.

Enkele fracties hadden vragen aan het kabinet gesteld over onder andere het wetsvoorstel om Binnenmaas, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Korendijk en Strijen per 1 januari 2019 samen te voegen. Deze vragen zijn nu door de minister beantwoord.

Morgenmiddag, 19 juni, wordt de Memorie van antwoord besproken in de vergadering van de commissie BiZa. De Memorie van antwoord is te vinden op de website van de Eerste Kamer.