skip to Main Content

Leden nieuwe gemeenteraad Hoeksche Waard

(06-12-2018) Op dit moment vinden reeds de gesprekken plaats over de collegevorming voor de gemeente Hoeksche Waard. De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 november is inmiddels bekendgemaakt. De gemeenteraadsleden voor de komende drie jaar zijn zodoende bekend.

De 37 raadsleden zijn afkomstig van 10 partijen. In principe wordt uitgegaan van 5 wethouders in het nieuwe college. Dit betekent dat uit de lijst raadsleden wellicht nog mensen doorstromen in de functie van wethouder. Zij maken dan weer plaats voor de volgende vertegenwoordigers op de lijst van desbetreffende partijen.

De planning is dat de nieuwe gemeenteraadsleden worden geïnstalleerd tijdens de eerste raadsvergadering op woensdag 2 januari 2019. Deze bijeenkomst vindt plaats in De Open Hof in Oud-Beijerland.

CDA: Paul Boogaard
CDA: Karoline Vorthoren
CDA: Joanne Blaak – Van de Lagemaat
CDA: Ad Valkenburg
CDA: Marco Heemskerk
CDA: Basjan Niemansverdriet
CDA: Paul Rijken
CDA: Jeanette Kuipers – van Nugteren

Lokalen HW: Albert Scheerhoorn
Lokalen HW: Marga van Hulst – Sundermeijer
Lokalen HW: Hein Verbiest
Lokalen HW: Arieanne Daane
Lokalen HW: Pauline Rijsdijk – Mudde
Lokalen HW: Richard Visser

SGP: Adriaan van der Wulp
SGP: Marco Vis
SGP: Arie van der Linden
SGP: Gerjan Neele
SGP: Gerard den Boer
SGP: Karel van der Linden

VVD: Arnold de Man
VVD: Marijke Boorsma – Ruitenberg
VVD: Leon Niemantsverdriet
VVD: Odila Sijbrijns

D66: Miranda den Tuinder – van Meteren
D66: Eline Rood
D66: Maurice Pahladsingh

Groenlinks: Sandra Hol
Groenlinks: Vincent Rietvelt
Groenlinks: Astrid Butter

PvdA: Piet Westdijk
PvdA: Mark de Koning

ChristenUnie: Alma Vervelde – Tuk
ChristenUnie: Huibert Steen

Hoeksche Waardse Senioren Partij: Leen van Prooijen
Hoeksche Waardse Senioren Partij: Mireille Louwerens – Huys

Cromstrijen ’98 HW: Werner de Jong


Advies voor 4 partijen in coalitie

(04-12-2018) Gisterenavond, maandag 3 december, presenteerde verkenner Sjaak van der Tak zijn visie op de te vormen coalitie voor de gemeente Hoeksche Waard. Uit zijn gesprekken met de 10 partijen blijkt de meerderheid voor een coalitie met CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP en ChristenUnie. Samen hebben deze 4 partijen dan 22 van de 37 te vergeven zetels. Van der Tak gaat verder uit van een college met 5 wethouders. Het CDA levert in dat geval 2 fulltime wethouders en de andere coalitiegenoten ieder 1. Waarbij de wethouder voor de ChristenUnie dan waarschijnlijk deeltijd aan de slag gaat.

Tijdens de tweede bijeenkomst na de verkiezingen, in het gemeentehuis van de gemeente Korendijk, werd gisterenavond meteen doorgepakt. Van der Tak kreeg groenlicht van de aanwezige fracties om ook de vervolggesprekken met de partijen te voeren. De verkenner denkt de tweede sessie gesprekken al over 7 dagen af te kunnen ronden.

Zie de onderstaande rapportage van Sjaak van der Tak, waarin hij onder meer 6 thema’s benoemd om als nieuwe gemeenteraad de komende periode aandacht voor te hebben.

> Rapport verkenner – collegeonderhandelingen gemeente HW nov 2018


Update coalitievorming gemeente Hoeksche Waard

(29-11-2018) Een week na de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen, is de coalitievorming in de Hoeksche Waard al goed op stoom gekomen. Afgelopen dagen heeft verkenner Sjaak van der Tak met alle tien de gekozen partijen gesprekken gevoerd.
Maandag 3 december a.s. komen de fractievoorzitters van de 10 partijen voor de tweede keer bij elkaar. Tijdens wederom een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis in Piershil, presenteert verkenner Van der Tak onder meer de resultaten van de gevoerde gesprekken.
De openbare bijeenkomst in Piershil begint om 19.30 uur en wordt wederom live uitgezonden via de Facebook-pagina van de gemeenteraad Hoeksche Waard, \GemeenteraadHW, en via de website van de gemeente Korendijk, www.korendijk.nl.


Verkenner Sjaak van der Tak wil snel zaken doen

(26-11-2018) Verkenner Sjaak van der Tak wil vrijdag 30 november a.s. zijn eerste bevindingen presenteren omtrent de vorming van de eerste coalitie in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Als het aan Van der Tak ligt is op 21 december de coalitie een feit.

Het duidingsdebat, zaterdag 24 noember, in het gemeentehuis van Piershil, waarbij de tien partijen aanschoven die straks in de raad van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard vertegenwoordigd zijn, maakte één ding haarscherp duidelijk: verkenner Sjaak van der Tak wil de vaart erin houden.

Van der Tak, voormalig inwoner van de Hoeksche Waard en vooruitgeschoven als verkenner door verkiezingswinnaar CDA, luisterde scherp en noteerde de antwoorden op de door hem gestelde vragen. Vragen, die sturing gaven aan het debat dat de eerste aanzet vormde tot het smeden van een coalitie.

De drie grootste partijen van de verkiezingen van woensdag – CDA, Lokalen Hoeksche Waard en SGP – kunnen met 20 van de 37 zetels een meerderheid vormen. Maar meer partijen willen een plaatsje in het college. Arnold de Man (VVD) benadrukte voorstander te zijn van een vierpartijencoalitie waarbij hij ‘geen enkele partij op voorhand uitsluit’. Leen van Prooijen van de Hoeksche Waardse Senioren Partij, stelde ‘dat het college uit louter verkiezingswinnaars zou moeten bestaan’. Piet Westdijk (PvdA): ,,Gezien de verkiezingsuitslag met twee zetels past ons bescheidenheid, maar wij zullen er staan als een beroep op ons wordt gedaan.” Huibert Steen (ChristenUnie) toonde ambitie. ,,Er is gezegd dat ik soms te bescheiden ben. Ik zou graag wethouder willen worden.”

De invulling van die wethoudersposities, zo stelde CDA’er Paul Boogaard, zou wel eens nieuwigheden kunnen gaan opleveren. ,,De klassieke portefeuilleverdeling zou wel eens plaats kunnen maken voor nieuwe posities als een wethouder van voedsel of in- en externe communicatie.” Adriaan van der Wulp (SGP) kwam met een vernieuwend idee: ,,Voor specifieke zaken zouden we kunnen denken aan een gebiedswethouder.”

Nagenoeg alle partijen benadrukte het belang van een goede communicatie met de inwoners van de Hoeksche Waard. Dat het duidingsdebat live via de Facebook pagina ”GemeenteraadHW’ werd uitgezonden, bleek een goede start.


Eerste openbare debat nieuwe gemeenteraad Hoeksche Waard

(23-11-2018) Terwijl de stofwolken van de Hoeksche Waardse verkiezingsuitslag nog aan het optrekken zijn, worden de eerste stappen alweer gezet voor de coalitievorming. In aanloop naar de formatie wordt zaterdag 24 november, om 10.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis van Korendijk een zogenaamd duidingsdebat gehouden. Tijdens dit openbare debat kunnen alle fractievoorzitters, van de tien partijen die samen de nieuwe raad gaan vormen, hun kijk geven op de verkiezingsuitslag.

,,Tijdens het duidingsdebat kunnen de gekozen partijen op geheel eigen wijze betekenis geven aan de uitslag. En kunnen ze eventueel al aangeven met wie ze in zee willen gaan in een coalitie’’, legt interim-griffier Etienne Hesen uit. Daarnaast komt onder meer ook aan de orde op welke wijze de coalitieonderhandelingen van start gaan. Hoe het informatie- en formatieproces in zijn werk gaat. En wat daar allemaal bij komt kijken.

Tevens wordt deze eerste bijeenkomst gebruikt om kennis te maken met de heer Sjaak van der Tak, die op verzoek van het CDA bereid is om als verkenner de eerste gesprekken te gaan voeren voor het vormen van een coalitie in de gemeenteraad.

De partijen die aan het debat deelnemen zijn: CDA (8 zetels), Lokalen Hoeksche Waard (6 zetels), SGP (6 zetels), VVD (4 zetels), D’66 (3 zetels), GroenLinks (3 zetels), PvdA (2 zetels), ChristenUnie (2 zetels), Hoeksche Waardse Senioren Partij (2 zetels) en Cromstrijen ’98 HW (1 zetel).

Het duidingsdebat is live te volgen via de Facebook-pagina GemeenteraadHW of te beluisteren via de website van de gemeente Korendijk: korendijk.raadsinformatie.nl.