skip to Main Content

Geldig of ongeldig?
In het stembureau ontvangt u een stembiljet waarop de kandidatenlijsten van de partijen staan. U stemt door het witte stipje voor de kandidaat van uw keuze rood te maken met het stempotlood. U moet dit potlood of een eigen pen met rode kleur gebruiken. Een andere kleur maakt de stem ongeldig.
Ook als er twee vakjes rood worden gemaakt of als u uw naam op het stembiljet
schrijft is de stem ongeldig. Dit laatste omdat zo de kans bestaat dat de identiteit
van de stemmer herkend wordt.

Als u zich bij het stemmen vergist heeft, geeft u het stembiljet aan de voorzitter van het stembureau terug en vraagt u een nieuw stembiljet. De voorzitter kan u één keer een nieuw stembiljet geven.

Blanco stemmen
Wilt u blanco stemmen? Dan kleurt u geen vakje rood en schrijft of tekent u niets op het stembiljet. U vouwt het onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus. Schrijft u toch op het stembiljet, dan stemt u niet blanco, maar geldt uw stem als ongeldig. Een blanco stem telt wel mee voor het opkomstpercentage, maar
niet voor het bepalen van de zetelverdeling.