skip to Main Content

Kunt u op 21 november zelf niet gaan stemmen? Dan kunt u een andere kiezer die in de Hoeksche Waard woont machtigen om namens u te stemmen. Dat kan op twee manieren:

  1. Machtiging door overdracht van de stempas

U draagt uw stem over door het volmachtsbewijs op de achterzijde van uw stempas in te vullen. Zowel u (volmachtgever) als degene die voor u gaat stemmen (gemachtigde) moeten een handtekening op de stempas zetten.
De gemachtigde kan iedereen zijn die in Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland of Strijen woont én ook een stempas heeft ontvangen. Degene die voor u gaat stemmen:

  • mag niet meer dan twee volmachten aannemen
  • brengt de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uit
  • moet bij het uitbrengen van de volmachtstem naast zijn of haar eigen identiteitsbewijs ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meenemen
  1. Machtiging door schriftelijke aanvraag

U draagt uw stem over via het formulier ‘Verzoek om bij volmacht te stemmen’. Het ingevulde en ondertekende formulier moet uiterlijk vrijdag 16 november 2018 door de gemeente Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland of Strijen zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt vervolgens het volmachtsbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs in het stemlokaal te laten zien. Hier geldt ook dat degene die voor u gaat stemmen niet  meer dan twee volmachten mag aannemen en de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uit moet brengen.