skip to Main Content
Kandidaten Verkiezingen Hoeksche Waard

Kandidaten verkiezingen Hoeksche Waard

Op 8 oktober aanstaande vindt de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Hoeksche Waard plaats. Hieronder de officiële bekendmaking.

Kandidaten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hoeksche Waard maakt het volgende bekend:

1. Op maandag 8 oktober 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hoeksche Waard plaatshebben.
2. Op die dag kunnen bij het projectteam verkiezingen aan het adres Sportlaan 22, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
3. De benodigde informatie voor:

  • de lijsten van kandidaten (model H 1);
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling voor iedere belanghebbende verkrijgbaar.

Informatie vindt u op https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/ondersteunende-software-verkiezingen-osv/osv-voor-partijen of www.gemeentehw.nl

4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL49BNGH0285019422 ten name van Binnenmaas.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden verstrekt door:
Projectteam verkiezingen
Sportlaan 22
3299 XG Maasdam.
Mail : verkiezingen@gemhw.nl
Tel : 14078 of 088-6471300

Plaats: Binnenmaas
Datum: september 2018

De voorzitter voornoemd,
Mr.drs. A.J. Borgdorff MPM