skip to Main Content

Welke politieke partij past het best bij u? Kijk op Kieskompas!

De online stemhulp Kieskompas is een goede manier om erachter te komen met welke politieke partij u het meest op één lijn zit.
Het Kieskompas is opgebouwd uit stellingen over onderwerpen die in de Hoeksche Waard spelen. U geeft aan of u het wel of niet eens bent met deze stellingen. Na het beantwoorden van ongeveer dertig vragen geeft het programma uw positie weer te midden van de standpunten van de partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Zo kunt u snel en makkelijk zien met welke partij(en) uw mening het meest overeenkomt. Ook kunt u aangeven welke onderwerpen het belangrijkst voor u zijn en zien welke partij op die punten het meest overeenkomt met u. U ziet niet alleen of de partijen het eens of oneens zijn met de stelling, ook de onderbouwingen zijn terug te vinden in het programma.