skip to Main Content
Politieke Partijen Moeten Voor 27 Augustus Geregistreerd Zijn Voor Gemeenteraadsverkiezingen Hoeksche Waard

Politieke partijen moeten voor 27 augustus geregistreerd zijn voor gemeenteraadsverkiezingen Hoeksche Waard

Op 21 november 2018 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden
voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Het is belangrijk dat
nieuwe en bestaande lokale politieke groeperingen die mee willen
doen aan de verkiezingen zich op tijd laten registreren.

Lokale groeperingen

Nieuwe en bestaande lokale politieke groeperingen die onder een
bepaalde naam (in de Kieswet heet dit: aanduiding) aan de verkiezingen
willen deelnemen en die niet geregistreerd zijn in het register voor
de Tweede Kamerverkiezing of Provinciale Staten van Zuid-Holland,
moeten zich voor 27 augustus 2018 laten registreren bij het centraal
stembureau in het gemeentehuis in Binnenmaas. Dit geldt voor alle
lokaal geregistreerde plaatselijke partijen.

Landelijke groeperingen

Landelijke politieke groeperingen die al geregistreerd zijn voor de
verkiezingen van de Tweede Kamer of voor de Provinciale Staten van
Zuid-Holland, hoeven zich niet opnieuw te registreren. Het is echter
niet toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde
landelijke partijen toe te voegen (bijv. CDA Hoeksche Waard).
Eventuele toevoegingen aan landelijke aanduidingen worden als
nieuwe aanduidingen gezien.

Meer informatie

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en de
procedure om als politieke groepering deel te nemen, is te vinden op
www.toekomsthw.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar
verkiezingen@gemhw.nl.