skip to Main Content

ORGANISATIE NIEUWE GEMEENTE

De nieuwe gemeente Hoeksche Waard heeft straks ongeveer 85.700 inwoners en een oppervlakte van 324 km2.

In het wetsvoorstel is voorgesteld om de nieuwe gemeente de naam Hoeksche Waard te geven. Dit is een eeuwenoude naam voor het eiland. De naam Hoeksche Waard is een zogenaamd ‘sterk merk’. Het wordt al veel gebruikt naar buiten toe. Inwoners associëren zich ook met het eiland, met deze naam.

Er komt voor 1 januari 2019 geen nieuw gemeentehuis. De meeste ambtenaren werken vanuit twee locaties. Dit zijn de huidige gemeentehuizen in Oud-Beijerland en Maasdam. Om alle ambtenaren te kunnen huisvesten breiden we het gemeentehuis in Maasdam uit met tijdelijke units. Daarnaast komen er zes servicepunten.

We weten dat onze inwoners ook hechten aan persoonlijk contact. Dat blijft daarom altijd mogelijk bij de servicepunten die we instellen. Voor persoonlijk contact kunt u altijd naar een servicepunt bij u in de buurt gaan. Servicepunten zijn gevestigd in zes dorpen, dichtbij voorzieningen. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over de dienstverlening van de gemeente. Denk hierbij aan informatie over vergunningen of het doen van klachten en meldingen. Voor een eventueel vervolg kan een specialist op afspraak naar het servicepunt komen. Of u kunt een afspraak maken om naar Oud-Beijerland te komen. Hier zijn de openingstijden het meest ruim.

Wat er met de overige gemeentehuizen gebeurt, wordt door de nieuwe gemeenteraad besloten.

Er komt één college van B&W en één gemeenteraad met 37 leden. Nu zijn er 5 burgemeesters en 15 wethouders. En in de vijf gemeenteraden zitten nu in totaal 83 raadsleden.

Het ligt verder voor de hand dat er eerst een waarnemend burgemeester wordt benoemd. Daar gaat de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland over. Daarna buigt de nieuwe gemeenteraad zich over het profiel voor de nieuwe burgemeester. Vervolgens kunnen kandidaten daarop solliciteren en wordt er een keuze gemaakt voor een kandidaat. Die wordt dan door de Koning benoemd.

GEVOLGEN FUSIE

Een fusie is vooral een bestuurlijke en organisatorische verandering. Door met elkaar samen te gaan, moet een sterkere gemeente ontstaan die beter in staat is de gemeentelijke diensten te leveren.

Ook wordt de gemeente een krachtigere partner voor maatschappelijke instellingen, ondernemers en andere overheden. Uitgangspunt is dat inwoners zo min mogelijk last en zo veel mogelijk voordeel ondervinden van de fusie.

Op 21 november 2018 houden we in de Hoeksche Waard verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad.

Ja, het karakter en de identiteit van de bestaande kernen is niet afhankelijk van de omvang van de gemeente. De kernen blijven zichzelf. Op de bebouwde komborden blijven de namen van de dorpen en kernen staan, met daarbij de vermelding van de nieuwe gemeentenaam. Ter voorbereiding op de herindeling wordt een nieuwe gemeentevisie opgesteld die past bij de ambities van de nieuwe gemeente.

FINANCIËN

We ontvangen vanuit het Rijk financiële middelen voor de eenmalige kosten van deze samenvoeging, de zogenaamde frictiekosten. Die kosten hoeven onze inwoners dus sowieso niet te betalen.

In de voorbereiding op de fusie hebben de gemeenten hun afzonderlijke en gezamenlijke financiële positie laten onderzoeken. De provincie is hierbij vrijwel altijd betrokken en vaak wordt ook een onafhankelijk extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Er wordt gekeken hoe de gemeenten er financieel voor staan en of er belangrijke financiële aandachtspunten zijn voor de nieuwe gemeente.

De OZB moet in ieder geval voor 1 april 2019 voor iedere inwoner in de Hoeksche Waard gelijk zijn. Dat is op dit moment niet het geval. Duidelijk is dat de nieuwe gemeente start met een beleidsarme begroting, die sluitend is. De lasten voor sommige inwoners kunnen in 2019 toenemen en voor anderen afnemen. Bij de vaststelling van de begroting worden de effecten van verschuivingen in de lasten inzichtelijk gemaakt. Deze effecten zijn mede afhankelijk van het totale financiële beeld dat de begroting laat zien. Andere heffingen dan de OZB hoeven niet perse op 1 april 2019 gelijk te zijn. Een nieuwe gemeente heeft twee jaar de tijd om de overige heffingen te harmoniseren. De nieuwe gemeenteraad neemt in het eerste kwartaal van 2019 een besluit over de begroting. Zij stelt de nieuwe tarieven vast.

VOORTRAJECT

Er is de afgelopen jaren goed geluisterd naar de inwoners en hier ook veel onderzoek naar gedaan. Die inzichten nemen we mee in dit traject. Waar mogelijk betrekken we onze inwoners ook bij de voorbereidingen op de fusie. Om de juiste verwachtingen te creëren: dit zal beperkter zijn dan we eigenlijk zouden willen. Dit heeft te maken met de grote tijdsdruk; alles moet klaar zijn op 1 januari 2019. Binnenkort spreken we over welke onderwerpen we – ondanks de hoge tijdsdruk – toch nog met onze inwoners in gesprek kunnen gaan.

Via de website www.toekomsthw.nl met daarop alle informatie over de fusie. Die kunt u vinden via de websites van de gemeenten en het SOHW en WIHW. Ook kunt u ons volgen via Twitter (@ToekomstHW) en Facebook (Toekomst Hoeksche Waard). En we informeren nauwgezet alle lokale en regionale media.

VOORZIENINGEN

Het wordt digitaler, maar we weten dat onze inwoners ook hechten aan persoonlijk contact. Dat blijft daarom altijd mogelijk bij de zes servicepunten. Wel willen we het onze inwoners makkelijker maken en daarom kan er meer op afstand worden geregeld. Je hoeft straks voor steeds minder zaken naar het gemeentehuis en je kan steeds meer zelf regelen achter de pc, laptop of iPad.

De zes servicepunten kunt u vanaf 1 januari 2019 hier vinden:

  • gemeentehuis in Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6
  • gemeentehuis in Maasdam, Sportlaan 22
  • ‘Heemzicht’ in Piershil, Voorstraat 26
  • ‘De Buitensluis’ in Numansdorp, Bernhardstraat 25
  • ‘Streona’ in Strijen, Stockholmplein 6
  • ‘Het Weegje’ in ’s-Gravendeel, Weegje 3

Op dit moment zijn de openingstijden van de zes servicepunten nog niet bekend. Dit maken wij begin december bekend.

Voor persoonlijk contact kunt u altijd naar een servicepunt bij u in de buurt gaan. Servicepunten zijn gevestigd in zes dorpen, dichtbij voorzieningen. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over de dienstverlening van de gemeente. Denk hierbij aan informatie over vergunningen of het doen van klachten en meldingen. Voor een eventueel vervolg kan een specialist op afspraak  naar het servicepunt komen. Of u kunt een afspraak maken om naar Oud-Beijerland te komen.

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te organiseren werken wij op alle locaties op afspraak. Op die manier weten wij waarvoor u komt en kunnen wij u direct zo goed mogelijk helpen. Komt u toch zonder afspraak? Dan kijken wij wat op dat moment mogelijk is om u helpen.

Alle servicepunten zijn in dorpen en in de buurt van voorzieningen.

Inwoners kunnen hun reisdocument aanvragen bij een servicepunt. U kunt er voor kiezen om deze thuis te laten bezorgen. Deze dienst is vanaf 1 januari 2019 gratis. Zelf op halen kan alleen bij het servicepunt in Oud-Beijerland. Dit heeft te maken met beveiligingseisen.

Inwoners kunnen de gemeente altijd bereiken op een manier die bij de inwoner past. Dat kan digitaal via de website of social media, telefonisch of bij een servicepunt.

Wij bezorgen nu al reisdocumenten thuis. Vanaf 1 januari bezorgen wij ook rijbewijzen en gehandicaptenparkeerkaarten thuis. Deze dienst is gratis vanaf 1 januari 2019.

Wanneer dit niet anders kan komen wij op afspraak en in overleg bij inwoners thuis.

REDEN FUSIE

Door samen te gaan ontstaat een gemeente die voldoende groot is om alle gemeentelijke taken beter uit te voeren. Daarbij blijft de gemeente toegankelijk en in staat het directe en persoonlijke contact met inwoners te onderhouden en maatwerk te leveren. Een grotere gemeente is bestuurskrachtiger, beschikt over meer positie en kan maatschappelijke, ruimtelijke en economische opgaven beter oppakken. Het takenpakket van gemeenten is in de loop van de jaren uitgebreid.